Muzeum Częstochowskie dla turystyki

geo2W dniu 19 stycznia 2015 r. dzięki uprzejmości i gościnności Dyrekcji Muzeum Częstochowskiego i jego pracowników (mgr Ewa Kaczmarzyk, mgr Elżbieta Janik) studenci drugiego kierunków: Turystyka i Rekreacja naszego Instytutu oraz Ochrony Środowiska AJD uczestniczyli w pierwszej lekcji muzealnej poświęconej najstarszym zbiorom geologicznym regionu częstochowskiego, które pochodziły z kolekcji wybitnych geologów, Stanisława Kontkiewicza oraz jego syna (Stanisława).

Czytaj dalej

Zapraszamy na wykład otwarty

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2015 o godz. 14.00 w sali A 3014.
Wykład naukowych wygłosi  dr hab. prof AJD Mariusz Rzętała. Temat wykładu „Pokrywa lodowa zbiorników wodnych – warunki występowania w środowisku oraz możliwości turystyczno-rekreacyjnego użytkowania

Zapraszamy na konferencję

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza na  V Ogólnopolską Konferencję Naukową Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie pt. „Sport i turystyka w świetle nauk społecznych: historia, stan obecny i wyzwania”
7 – 9 wrzesień 2015, Złoty Potok /k. Częstochowy

Czytaj dalej

Spotkanie Wigilijne

SAMSUNG CAMERA PICTURES 17 grudnia br. odbyło się Wigilijne Spotkanie Pracowników naszego Instytutu, które było okazją do przełamania się opłatkiem oraz zakreślenia kierunków rozwoju. Swoją obecnością zaszczyciły nas najwyższe władze Uczelni tj. Rektor oraz Dziekani Wydziału Pedagogicznego.
Wesołych Świąt !!!

Czytaj dalej

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie