Światowy Kongres „Zdrowie i Sztuki Walki w ujęciu interdyscyplinarnym”

porozumienie22 października podpisano List Intencyjny pomiędzy Akademią im. Jana Długosza reprezentowaną przez Jego Magnificencję Rektora dr hab. inż. Zygmunta Bąka prof. AJD, a czasopismem naukowym Archives of Budo (IF=0,839) reprezentowanym przez Redaktora Naczelnego prof. dr. hab. Romana Macieja Kalinę. Strony zobowiązały się wspólnie zaplanować, zorganizować i przeprowadzić międzynarodową konferencję naukową pod nazwą World Congress on Health and Martial Arts in Interdisciplinary Aproach w drugiej połowie września 2015 roku.

Czytaj dalej

III Światowy Kongres Sztuk i Sportów Walki

W dniach 15-17 października w Rzeszowie odbył się III Światowy Kongres Sztuk i Sportów Walki. Nasz Instytut reprezentował dr hab. Jacek Wąsik. Był on przewodniczącym jednej z interdyscyplinarnej sesji naukowych oraz zaprezentował wyniki badań pt:
1. Jacek Wąsik, Gongbing Shan „The Kinematics of Target Effect – Taekwon-Do Roundhouse Kick”
2. Jacek Wąsik „Kinetics of The Turning Kick „Measurements Obtained in Taekwondo Athletes’ Tests”

Czytaj dalej

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie