Egzamin oraz zaliczenie poprawkowe z dr hab. prof UJD R. Zarzecznym

Egzamin z przedmiotu „Fizjologia człowieka” u Dr. hab. prof. UJD Ryszarda Zarzecznego dla I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja odbędzie się w dniu 02.07.2018 r. o godz. 9.00 w Sali AB-1028. Obecność obowiązkowa.

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu „Fizjologia człowieka” u Dr. hab. prof. UJD Ryszarda Zarzecznego dla I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja odbędzie się w dniu 02.07.2018 r. o godz. 11.00 w Sali A-115. Obecność obowiązkowa.

Zaliczenie poprawkowe z wykładów przedmiotu „Biochemia” u Dr. hab. prof. UJD Ryszarda Zarzecznego dla I roku  studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne odbędzie się w dniu 02.07.2018 r. o godz. 12.00 w Sali A-115. Obecność obowiązkowa.

Zmiana terminu konsultacji

W związku ze świętem Uczelni w dniu 20.06.2018 r. konsultacje u Dr. hab. prof. UJD Ryszarda Zarzecznego odbędą się w tym dniu w godzinach  15.00-16.15.

W tygodniu 18 konsultacje u Dr. hab. prof. UJD Ryszarda Zarzecznego  zamiast w środę (27.06.2018 r.) odbędą się w piątek (29.06.2018 r.) w  godzinach  9.45-11.00

Dzień Rektorski

Z okazji Święta Uczelni, JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, ogłasza 20 czerwca 2018 roku (środa) Dniem Rektorskim.

zmiana sali

Zajęcia dydaktyczne studentów Wychowanie Fizyczne, studia niestacjonarne, 4 semestr w dniu 16.06.2018 r. w godz. 13.00-15.15 z Przedmiotu teoretycznego do wyboru z mgr Jakubem Jelonkiem zostają przeniesione z sali A-73 do sali AB-024

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie