Opiekunowie roku

Studia I-go stopnia

Stacjonarne
Wychowanie fizyczne   I rok –  dr Leon Rak
Wychowanie fizyczne   II rok – dr Janusz Wojtyna
Wychowanie fizyczne   III rok -mgr Tomasz Góra
Turystyka i rekreacja I rok – dr Daniel Bakota
Turystyka i rekreacja II rok – dr Katarzyna Kasprowska-Nowak
Turystyka i rekreacja III rok – mgr Marta Szymanek-Pilarczyk
Fizjoterapia II rok – dr Karol  Pilis
Fizjoterapia III rok – mgr Przemysław Miodek

Niestacjonarne
Fizjoterapia II rok – dr Dorota Ortenburger

Studia II-go stopnia

Stacjonarne
Wychowanie fizyczne I rok – dr Dorota Zarzeczna
Wychowanie fizyczne II rok – dr Cezary Michalski

Niestacjonarne
Wychowanie fizyczne II rok – mgr Marlena Szlubowska

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie