Opiekunowie roku

Studia I-go stopnia

Stacjonarne
Wychowanie fizyczne   I rok –  mgr Marta Szymanek-Pilarczyk
Wychowanie fizyczne   II rok – dr Leon Rak
Wychowanie fizyczne   III rok -dr Janusz Wojtyna
Turystyka i rekreacja I rok – dr Arkadiusz Płomiński
Turystyka i rekreacja II rok – dr Daniel Bakota
Turystyka i rekreacja III rok – dr Katarzyna Kasprowska-Nowak
Fizjoterapia III rok – dr Karol  Pilis

Niestacjonarne
Fizjoterapia III rok – dr Dorota Ortenburger

Studia II-go stopnia

Stacjonarne
Wychowanie fizyczne I rok – mgr Tomasz Góra
Wychowanie fizyczne II rok – dr Cezary Michalski

Niestacjonarne
Wychowanie fizyczne I rok – mgr Mariusz Kuberski

Studia jednolite magisterskie

Stacjonarne
Fizjoterapia I rok -dr Anna Pilis

Niestacjonarne
Fizjoterapia I rok – mgr Przemysław Miodek

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie