Publikacje pracowników

Wybrane publikacje pracowników Instytutu

2015 rok

Wąsik J, Shan G. Kinematics of the turning kick – measurements obtained in testing well-trained taekwon-do athletes Arch Budo 2015; 11: 61-67 (IF=1.238 | MSiN pkt 15)

Wasik J, Motow-Czyz M, Shan G, Kluszczynski M. Comparative analysis of body posture in child and adolescent taekwon-do practitioners and non-practitioners. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 2015; 15( 3): 8-21 (MSiN pkt 10)

2014 rok

Wąsik J, Shan G. Factors influencing the effectiveness of axe kick in taekwon-do. Arch Budo 2014; 10: 29-36 (IF=0.839 | MSiN pkt 15)

Wąsik J.  Three Areas of Taekwon-do Identification and Practice.
Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 2014; 14( 3): 22–26 (MSiN pkt 10)

Wąsik J, Pieter W, Borysiuk Z. The effect of offensive and defensive actions on taekwondo sparring Journal of Combat Sports and Martial Arts 2014; 5(1):27-30 (MSiN pkt 7)

Michalski C, Pilis W, Pilis A, Pilis K. Reakcja krążeniowa na wysiłek statyczny u ludzi trenujących siłowo. Rocznik Lubuski 2014; 40(2): 79-94 (MSiN pkt 6)

Rodziewicz-Gruhn J, Szymanek M, Połacik J. Zmiany w sprawności motorycznej wśród uczniów klas I-III środowiska wiejskiego w województwie śląskim w latach 1999-2012. Rocznik Lubuski 2014; 40(2): 107-120 (MSiN pkt 6)

Drozdek-Małolepsza T. Problematyka zdrowia, promocji zdrowia i higieny w świetle sportowej prasy kobiecej w Polsce w okresie międzywojennym. Rocznik Lubuski 2014; 40(2): 235-246 (MSiN pkt 6)

Motow-Czyż M., Ortenburger D., Wąsik J. Psychoedukacja i fizjoterapia jako formy pomocy w  terapii wybranych zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, t. XXIII, red. K. Rędziński, M. Łapot, Częstochowa 2014 (MSiN pkt 6)

Kasprowska-Nowak K., 2014: Znaczenie wybranych wyrobisk w krajobrazie i turystyce Pogórza Cieszyńskiego, [w]: Wyrobiska i geostanowiska w krajobrazie. Problem adaptacji i usdostępnienia (red.) R. Chybiorz, J. Nita. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 26, Wyd. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec: 175–187. (MSiN pkt 5)

Kasprowska-Nowak K., 2014: Przemiany krajobrazu piaskowni „Krasna-Bielowiec” (Pogórze Cieszyńskie), [w]: Wyrobiska i geostanowiska w krajobrazie. Problem adaptacji i usdostępnienia (red.) R. Chybiorz, J. Nita. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 26, Wyd. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec: 139–154. (MSiN pkt 5)

Wąsik J. Wpływ ilości podejmowanych działań ofensywnych
i defensywnych na rezultat walki sportowej w taekwon-do. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Kultura Fizyczna 2014, t. XIII, nr 1; 141-147 (MSiN pkt 4)

Szerla M, Ortenburger D. From the best results of medical research to therapy involving the context of an individual patient. Medical Studies; 2014; 30 (4): 280–284 ( MNiSW pkt 3)

Kasprowska-Nowak K., 2014 (w druku): Znaczenie badań wykopaliskowych w turystyce Doliny Wodącej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska), [w:] Prądnik. Prace i Materiały Muz. im. Prof. W. Szafera., t. 24 (red.) J. Partyka, Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców: 171–182. (MSiN pkt 2)

Kasprowska-Nowak K., 2014 (w druku): Środowisko Jaskini Biśnik (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska), [w:] Prądnik. Prace i Materiały Muz. im. Prof. W. Szafera., t. 24 (red.) J. Partyka, Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców: 183–204. (MSiN pkt 2)

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie