Wychowanie Fizyczne

Absolwent powinien posiadać zaawansowaną wiedzę
i umiejętności z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, oraz nauk o kulturze fizycznej, aby rozumieć i umieć kierować edukacją i uczestnictwem w kulturze fizycznej, w tym zespołami ludzkimi, samokształceniem i działaniami innowacyjnymi oraz formułowaniem i rozwiązywaniem problemów badawczych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w szkołach na wszystkich poziomach edukacji, instytucjach kultury fizycznej, administracji samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej. Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dlaczego warto studiować tę specjalność:

Absolwent ma możliwości usprawnienia organizmu, poprawienia wydolności fizycznej i zdrowia. Absolwent uzyskuje możliwość specyficznego przygotowania do pracy szkoleniowej w zakresie sportu kwalifikowanego lub dyscyplinach na poziomie instruktora sportu lub trenera.

Co po studiach?

Absolwent może prowadzić specjalistyczne zajęcia na wszystkich poziomach szkolnictwa oraz poszerza się możliwość podjęcia pracy w ośrodkach, klubach i organizacjach związanych z kulturą fizyczną.

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie