Praktyki studenckie

 

Praktyki ciągłe

Regulaminy

Druki do pobrania

Opłaty za praktyki

Instrukcje praktyk:

Instrukcje i arkusz oceny efektów kszt. prak .w szk. ponadpodst w cyklu 2017-2019

Instrukcja dla studentów odbywających praktykę pedagogiczno-psychologiczną w Szkole Podstawowej, Gimnazjum lub Liceum

Instrukcja praktyki szkoła podstawowa-wrzesień 2017 Instrukcja praktyk WF Służby Mundurowe

Instrukcja praktyki gimnazjum-wrzesień 2017

Instrukcja praktyki liceum-technikum wrzesień 2017

Instrukcja dla studentów odbywających praktykę w klubach sportowych, towarzystwach i organizacjach związanych z kulturą fizyczną

Arkusz obserwacji lekcji-2017

Arkusz oceny efektów-praktyka szkoła podstawowa-2017

Arkusz oceny efektów-praktyka gimnazjum-liceum-technikum-2017


Praktyki zawodowe na kierunku Turystyka i Rekreacja

INSTRUKCJA-PRAKTYKI-ZAWODOWEJ-W-OŚRODKU-TURYSTYCZNYM-LUB-OŚRODKU-SPORTOWO-REKREACYJNYM

Instrukcja dla studentów odbywających praktykę w biurze podróży

Instrukcja dla studentów odbywających praktykę w hotelu

INSTRUKCJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ W OŚRODKU TURYSTYCZNYM LUB OŚRODKU SPORTOWO-REKREACYJNYM


Praktyki zawodowe na kierunku Fizjoterapia

Wymiar i zasady odbywania praktyk zawodowych

Wprowadzająca praktyka kliniczna studia I st., sem. I

Praktyka w pracowni kinezyterapii studia I st., sem. 2,3

Praktyka w pracowni fizykoterapii studia I st., sem. 4

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej studia I st., sem. 5,6

Wymiar i zasady odbywania praktyk

Dziennik praktyk studenckich – wprowadzająca praktyka kliniczna

Dziennik praktyk studenckich – praktyka w pracowni kinezyterapii

Dziennik praktyk studenckich – praktyka w pracowni fizykoterapii

Dziennik praktyk studenckich – praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej


Formularze do pobrania odnośnie indywidualnego harmonogramu odbywania praktyk dla studentów Fizjoterapia I i II rok

Harmonogram

Karta praktyki indywidualnej

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie