Rada Instytutu

Rok akademicki 2017/2018

 Skład Rady Instytutu wychowania Fizycznego,
Turystyki i Fizjoterapii:
Dr hab. Jacek Wąsik, prof. AJD
Dr Teresa Drozdek-Małolepsza
Dr Cezary Michalski
Prof. dr hab. Wiesław Pilis
Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz, prof. AJD
Dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD
Dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. AJD
Dr hab. Ryszard Zarzeczny, prof. AJD
Dr hab. Tomasz Gabryś, prof. AJD
Dr hab. Mariusz Rzętała, prof. AJD
Dr hab. Maciej Świat, prof. AJD
Dr hab. Anatolii Tsos, prof. AJD
Dr hab.  Klaudia Zuskova, prof. AJD
Dr Arkadiusz Płomiński
Dr Karol Pilis
Dr Daniel Bakota
Mgr Marlena Szlubowska

 

 

Terminy posiedzeń Rady Instytutu:

8.11.2017
6.12.2017
17.01.2018
7.03.2018
11.04.2018
9.05.2018
6.06.2018
12 lub 19.09 (zależy od terminu Rady Wydziału)

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie