Rada Instytutu

Rok akademicki 2018/2019

 Skład Rady Instytutu wychowania Fizycznego,
Turystyki i Fizjoterapii:
Dr hab. Jacek Wąsik, prof. UJD
Dr Teresa Drozdek-Małolepsza
Dr Cezary Michalski
Prof. dr hab. Wiesław Pilis
Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz, prof. UJD
dr hab. Sławomir Letkiewicz, prof. UJD
Dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. UJD
Dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. UJD
Dr hab. Tomasz Gabryś, prof. UJD
Dr hab. Mariusz Rzętała, prof. UJD
Dr hab. Maciej Świat, prof. UJD
Prof. dr hab. Anatolii Tsos
Dr hab.  Klaudia Zuskova, prof. UJD
Dr Arkadiusz Płomiński
Dr Karol Pilis
Dr Daniel Bakota
Mgr Marlena Szlubowska

 

 

Terminy posiedzeń Rady Instytutu:

 

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie