Struktura

Struktura Instytutu Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii na rok akademicki 2018/2019

Dyrektor: dr hab. Jacek Wąsik,  prof. UJD

Z-ca Dyrektora ds. Nauczania: dr Cezary Michalski

Z-ca Dyrektora ds. Nauki: dr Teresa Drozdek-Małolepsza

 

Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych

Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Pilis

dr Marta Motow-Czyż

dr hab. Sławomir Letkiewicz, prof. UJD

dr Krzysztof Stec

mgr Michał Zych

Pracownia Fizjologii Wysiłku Fizycznego

 

Zakład Motoryczności Człowieka

Kierownik: dr hab. Tomasz Gabryś, prof. UJD

dr Cezary Michalski

dr Anna Pilis

dr Zbigniew Witkowski

 

Zakład Fizjoterapii

Kierownik: dr Karol Pilis

dr hab. Maciej Świat, prof. UJD

dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz, prof. UJD

dr Jarosław Pasek

dr Zbigniew Świderek

mgr Przemysław Miodek

mgr Błażej Cieślik

mgr Agnieszka Hatlapa

mgr Bartłomiej Pruszyński

mgr Tomasz Rutkowski

 

 Zakład Turystyki i Rekreacji

Kierownik: dr Arkadiusz Płomiński

Prof. dr hab. Anatolij Tsos

dr hab. Mariusz Rzętała, prof. UJD

dr Teresa Drozdek-Małolepsza

dr Daniel Bakota

dr Katarzyna Kasprowska -Nowak

mgr Monika Flis

mgr Marta Szymanek-Pilarczyk

 

Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik: dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. UJD

dr hab. Klaudia Zuskova, prof. UJD

dr Leon Rak

dr Tadeusz Świat

dr Janusz Wojtyna

dr Michał Skalik

mgr Marlena Szlubowska

mgr Krzysztof Kościański

mgr Jacek Bobra

mgr Mariusz Kuberski

mgr Dariusz Pietrzyk

 

Zakład Biomechaniki i Nauk o Zdrowiu

Kierownik: dr hab. Jacek Wąsik, prof. UJD

dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. UJD

dr Dorota Ortenburger

dr Marek Kluszczyński

mgr Dariusz Mosler

mgr Tomasz Góra

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie