Struktura

Struktura Instytutu Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii na rok akademicki 2017/2018

 Dyrektor: dr hab. prof. AJD Jacek Wąsik
Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki: dr Cezary Michalski
Z-ca Dyrektora ds. Nauki: dr Teresa Drozdek-Małolepsza

 Zakład Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej i Turystyki
Kierownik: dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. AJD
dr hab. Ryszard Zarzeczny, prof. AJD
dr Dorota Zarzeczna

 Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Pilis
dr Krzysztof Stec
dr Marta Motow-Czyż
mgr Aneta Orczyk

Pracownia Fizjologii Wysiłku Fizycznego

Zakład Motoryczności Człowieka
Kierownik: dr hab. Tomasz Gabryś, prof. AJD
dr hab. Jacek Wąsik, prof. AJD
dr Cezary Michalski
dr Anna Pilis
mgr Tomasz Góra

 Zakład Fizjoterapii
Kierownik: dr Karol Pilis
dr hab. Maciej Świat, prof. AJD
dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz, prof. AJD
dr Dorota Ortenburger
dr Marek Kluszczyński
dr Jarosław Pasek
mgr Przemysław Miodek
mgr Błażej Cieślik
mgr Jacek Buchta
mgr Agnieszka Hatlapa
mgr Ewa Nowaczek-Jura
mgr Tomasz Rutkowski

 Zakład Turystyki i Rekreacji
Kierownik: dr Arkadiusz Płomiński
Prof. dr hab. Anatolij Tsos
dr hab. Mariusz Rzętała, prof. AJD
dr Teresa Drozdek-Małolepsza
dr Daniel Bakota
dr Katarzyna Kasprowska -Nowak
mgr Marta Szymanek-Pilarczyk

 Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu
Kierownik: dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD
dr Leon Rak
dr Tadeusz Świat
dr Janusz Wojtyna
mgr Marlena Szlubowska
mgr Krzysztof Kościański
mgr Jacek Bobra
mgr Mariusz Kuberski
mgr Dariusz Pietrzyk

 

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie