Władze

Dyrektor Instytutu
dr hab. Jacek Wąsik, prof AJDja_dyr

Zastępca Dyrektora ds. Nauczania
dr Cezary Michalski

Zastępca Dyrektora ds. Nauki
dr Teresa Drozdek-Małolepsza

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie