Kontakt

 

Armii Krajowej 13/15 pokój nr. 5
Poniedziałek – Piątek w godz. 10:00-14:30
tel. 343655983, e-mail: ikf@ajd.czest.pl

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie