Egzamin z Antropologii

Egzamin  ustny z antropologii u  dr Joanny Rodziewicz-Gruhn dla studentów z II roku wychowania fizycznego odbędzie się w następujących terminach:

I grupa-  środa 6.02. 2019 godzina 10.30 -13.30 sala 115 zdaje (cała C1+ część osób z  C2)

II grupa czwartek 7.02.2019 godzina 10.30-13.30 sala 115 zdają pozostałe osoby z grupy C2