Zmiana terminu zajęć z dr. hab. prof. UJD T. Gabrysiem

Przełożenie zajęć z Metodologii badań naukowych ze studentami I roku Wychowania Fizycznego II stopnia  z 18 tygodnia ze środy na wtorek.