Egzamin oraz zaliczenie poprawkowe z dr hab. prof UJD R. Zarzecznym

Egzamin z przedmiotu „Fizjologia człowieka” u Dr. hab. prof. UJD Ryszarda Zarzecznego dla I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja odbędzie się w dniu 02.07.2018 r. o godz. 9.00 w Sali AB-1028. Obecność obowiązkowa.

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu „Fizjologia człowieka” u Dr. hab. prof. UJD Ryszarda Zarzecznego dla I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja odbędzie się w dniu 02.07.2018 r. o godz. 11.00 w Sali A-115. Obecność obowiązkowa.

Zaliczenie poprawkowe z wykładów przedmiotu „Biochemia” u Dr. hab. prof. UJD Ryszarda Zarzecznego dla I roku  studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne odbędzie się w dniu 02.07.2018 r. o godz. 12.00 w Sali A-115. Obecność obowiązkowa.