Zmiana godziny zajęć z dr Kasprowską-Nowak

Zmiana godziny zajęć z Metod i technik obsługi ruchu turystycznego ze studentami II roku Turystyki i Rekreacji w dniu 7.06.2018 z dr
K. Kasprowską-Nowak z godziny 9:45 na godzinę 12:00.