Drogiej koleżance, dr Joannie Rodziewicz  – Gruhn
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci
Mamy – Heleny Rodziewicz,
składają
koleżanki i koledzy z
Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii