Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Kongres Naukowy Historyków Kultury Fizycznej

plakat_granatW dniach 10-12 września 2018 r. w Złotym Potoku odbywa się II Międzynarodowy Kongres Naukowy Historyków Kultury Fizycznej <<Historia Kultury Fizycznej i Sportu Narodów Europy>>. Organizatorem Kongresu jest Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii (Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.) przy współorganizacji Wydziału Wychowania Fizycznego
Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku. Idea Kongresu to upowszechnienie wiedzy w dziedzinie historii kultury fizycznej i turystyki, ukazanie stanu badań w zakresie dziejów kultury fizycznej w krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo – Wschodniej (XIX i XX w.). W Kongresie uczestniczą przedstawiciele ośrodków naukowych z Czech, Mołdawii, Ukrainy i Polski.

Egzamin poprawkowy

 

Druga poprawka egzaminu z przedmiotu „Fizjologia człowieka” u Dr. hab.

prof. UJD Ryszarda Zarzecznego dla I roku studiów stacjonarnych  pierwszego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja odbędzie się w dniu

17.09.2018 r. o godz. 9.00 w sali A-115. Obecność obowiązkowa.

Nowe terminy konsultacji

Konsultacje u dr Doroty Zarzecznej do 15 września

– środa godz.9.00-11.15 (dla osób z grupy seminaryjnej pierwsze  spotkanie we wtorek 4 września w godz.14.00-16.00)

 

Konsultacje u dr hab. prof. UJD Ryszarda Zarzecznego do 15 września

– środa godz.9.00-11.15