Przełożenie zajęć

Zajęcia z Panią Doktor Anną Pilis z przedmiotu Adoptowana aktywność fizyczna i sport osób niepełnosprawnych z grupą Fizjoterapia C3 z dnia 7.05.2019 r. zostają przełożone na dzień 6.05.2019 r. na godzinę 12.00-14.15 w sali A-31.

godziny dziekańskie

W związku z planowanymi na dzień 9.04.2019 r. spotkaniami z Władzami Rektorskimi oraz Przewodniczącymi Rad Dyscyplin ogłaszam

 Godziny Dziekańskie

 na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie w dniu

 09 kwietnia 2019 roku (wtorek)

 dla pracowników i studentów Instytutu Pedagogiki, Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Zakładu Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej

w godz. 11.15 – 13.30 (dyscyplina: pedagogika)

 dla pracowników i studentów Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

w godz. 13.15 – 16.00 (dyscypliny: nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu)

 dla pracowników reprezentujących dwie dyscypliny w tym pedagogika Godziny Dziekańskie będą obowiązywać w godz. 11.15 – 16.00.

Obecność na spotkaniach nauczycieli akademickich przypisanych do odpowiednich dyscyplin obowiązkowa dyscyplina pedagogika, godz. 11.30 dyscypliny: nauki o kulturze fizycznej i nauki o zdrowiu, godz. 13.30, s.121

Dziekan

Wydziału Pedagogicznego

dr hab. prof. UJD Eligiusz Małolepszy

PREZENTACJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH–DZIEŃ OTWARTY UJD 22.03. 2019r.

Gratulujemy bardzo udanych prezentacji Studenckich Kół Naukowych z Instytutu Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii podczas Dnia Otwartego 22.03.2019r. Szczególne wyrazy uznania należą się Jakubowi Kacprzakowi, Karolowi Leszczyńskiemu, Anicie Magierze, Klaudii Wieczorek, Izabelli Chwastek za poświęcony czas, zaangażowanie oraz wzorową współpracę z innymi organizacjami naukowymi UJD: Międzywydziałowym SKN Psychologia i Kultura oraz Kołem Literackim Anafora podczas interesujących wykładów i dyskusji z uczniami którzy odwiedzili na nasz Uniwersytet.
dr D. Ortenburger oraz dr D. Bakota
Dni Otwarte 1Dni Otwarte 2Dni otwarte 3Dni otwarte 4

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie