Sukces Dziekana Wydziału Pedagogicznego – dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD w Komisji Sportu PKOl

Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego powołał dr hab. Eligiusza Małolepszego, prof. AJD w skład Komisji Sportu Wiejskiego Polskiego Komitetu Olimpijskiego w kadencji 2017-2021. Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki podkreślił w akcie nominacyjnym, iż wspomniany okres, to czas intensywnych przygotowań sportowców do Igrzysk XXXIII Olimpiady w Tokio.

Dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD jest wieloletnim pracownikiem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego (jednostka kształci m.in. na kierunkach: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia). Zainteresowania naukowca koncentrują się wokół sportu i jego historii. Eligiusz Małolepszy jest autorem wielu ważnych publikacji we wspomnianym temacie. Aktywnie działa na rzecz rozwoju sportu akademickiego.

Oto dokument potwierdzający powołanie w skład Komisji Sportu Wiejskiego PKOl: ksp-pkol-copy-60c06972c3.pdf

Na fotografii: Dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD prezentuje dokument powołujący w skład Komisji Sportu Wiejskiego PKOl

ZOSTAŃ SĘDZIĄ LEKKIEJ ATLETYKI

Zapraszam chętnych do udziału w kursie kandydatów na sędziego lekkiej atletyki, który będzie przeprowadzony
6 i 7 kwietnia br. w SP nr 41 ul. Okólna.
Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 16r.życia,  aktywny udział w szkoleniu oraz zaliczenie testu sprawdzającego, a także dokonanie opłaty 120 złotych. Uczestnicy otrzymają aktualne przepisy, legitymację i emblemat oraz materiały szkoleniowe.
Zajęcia będą prowadzić sędziowie związkowi WKS w Katowicach.
Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy przyjmuje i informacji udziela Maciej Hupa – przewodniczący OKS Częstochowa tel.513 048 662

HALOWE MISTRZOSTWA UCZELNI W TENISIE ZIEMNYM

HALOWE MISTRZOSTWA UCZELNI W TENISIE ZIEMNYM KOBIET  I  MĘŻCZYZN
TERMIN :      kwiecień – czerwiec 2018
MIEJSCE:     korty – hala ACS AJD Zbierskiego 6
UCZESTNICY: studenci, doktoranci, pracownicy AJD
ZGŁOSZENIA: sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ACS ul. Zbierskiego 6 p. 1.4.1 lub 1.4
DO   27.03.2018
ZEBRANIE ORGANIZACYJNE – 27.03.2018 godz. 13.00 SWFiS ACS SYSTEM ROZGRYWEK: w zależności od ilości zgłoszeń
NAGRODY: puchary, statuetki, dyplomy
ORGANIZATOR: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AJD Koordynatorzy rozgrywek:

Nagroda Ministra Sportu

nagroda-ministarsportu-62ee1a3015Dr hab. Jacek Wąsik, prof. AJD otrzymał nagrodę Ministra Sportu za wybitne osiągnięcia. Naukowiec, i jednocześnie trener, został wyróżniony za pracę i szkolenie zawodnika, Macieja Smoląga. Warto podkreślić, że sportowiec ten, zdobył tytuł wicemistrza świata juniorów w taekwon-do.

Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo!

W związku z obchodami Dnia Tutora i planowanymi warsztatami dla studentów, Dziekan Wydziału Pedagogicznego ogłasza godziny dziekańskie w dniu 6 marca 2018 r. w godzinach: 13.30 do 14.40

Zapraszamy Wykładowców i Studentów!

Spotkanie dot. Erasmus+

Szanowni Państwo,
informujemy, że 7 marca o godzinie 11.30 w sali nr 121 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wyjazdowych Erasmus+.
Stypendia zapewniają finansowanie pobytu studentów i doktorantów za granicą – w celu realizacji części studiów lub uczestnictwa w praktykach.
Udział w programie Erasmus+ stanowi świetną okazję do nawiązania kontaktów międzynarodowych, a wykazanie zagranicznych praktyk w CV to znacząca przewaga na rynku pracy.
Serdecznie zapraszam.
dr Rafał Głębocki
Zastępca Koordynatora Instytucjonalnego Erasmus+
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie