Kongres Naukowy Historyków Kultury Fizycznej

plakat_granatW dniach 10-12 września 2018 r. w Złotym Potoku odbywa się II Międzynarodowy Kongres Naukowy Historyków Kultury Fizycznej <<Historia Kultury Fizycznej i Sportu Narodów Europy>>. Organizatorem Kongresu jest Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii (Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.) przy współorganizacji Wydziału Wychowania Fizycznego
Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku. Idea Kongresu to upowszechnienie wiedzy w dziedzinie historii kultury fizycznej i turystyki, ukazanie stanu badań w zakresie dziejów kultury fizycznej w krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo – Wschodniej (XIX i XX w.). W Kongresie uczestniczą przedstawiciele ośrodków naukowych z Czech, Mołdawii, Ukrainy i Polski.

Dzień Rektorski

Z okazji Święta Uczelni, JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, ogłasza 20 czerwca 2018 roku (środa) Dniem Rektorskim.

zmiana sali

Zajęcia dydaktyczne studentów Wychowanie Fizyczne, studia niestacjonarne, 4 semestr w dniu 16.06.2018 r. w godz. 13.00-15.15 z Przedmiotu teoretycznego do wyboru z mgr Jakubem Jelonkiem zostają przeniesione z sali A-73 do sali AB-024

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie